Google Reviews   4.6 / 15 reviews 
  • Von Geusauplein 15, 6245 GC, Eijsden
043 - 30 30 600

PRIVACYVERKLARING PETER WETZELS MAKELAARDIJ
mei 2018

Peter Wetzels Makelaardij, gevestigd aan Von Geusauplein 15  6245 GC Eijsden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.peterwetzels.nl
Von Geusauplein 15 
6245 GC Eijsden
+31 43 3030600

Peter Wetzels is de Functionaris Gegevensbescherming van Peter Wetzels Makelaardij. Hij is te bereiken via peter@peterwetzels.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Peter Wetzels Makelaardij verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Uw naam, adresgegevens en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
- Geslacht
- Geboortedatum- en plaats;
- Paspoort- of identiteitskaartnummer;
- Foto’s, video’s en plattegronden van de woning;
- Omschrijving en kenmerken van de woning zoals vraagprijs, kadastrale gegevens, WOZ-waarde, indeling en oppervlakte, voorzieningen en bouwjaar;
- De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan;
- Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals verkoopprijs en transactiedatum;
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een (zoek)profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@peterwetzels.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Peter Wetzels Makelaardij verwerkt jouw persoonsgegevens om je te kunnen benaderen voor de volgende doelen:
- Om de bemiddelingsopdracht die je hebt verleend uit te voeren.
- Om jouw woning onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, Pararius, Facebook, peterwetzels.nl en in de verkoopbrochure.
- Voor het afhandelen van jouw betaling.
- Voor het verzenden van onze mailing nav jouw inschrijving als woningzoekende.
- Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Peter Wetzels Makelaardij verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Peter Wetzels Makelaardij zal ervoor zorgen dat jouw gegevens adequaat worden beveiligd zodat jouw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Peter Wetzels Makelaardij bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Peter Wetzels Makelaardij verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Peter Wetzels Makelaardij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Peter Wetzels Makelaardij gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Peter Wetzels Makelaardij gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar ]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@peterwetzels.nl.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Peter Wetzels Makelaardij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.